Meten van luchtkwaliteit in de Foodvalley regio

Binnen de Regio Deal Foodvalley staat de versnelde transitie naar een duurzaam voedselsysteem centraal. Eén van de strategische doelen in deze transitie is een emissiearme, gezonde veehouderij.  In  Foodvalley gebied zijn de concentraties van fijnstof, geur en ammoniak vanuit de veehouderij relatief hoog. Tegelijkertijd is de regio dichtbevolkt én is er met de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en enkele kleinere gebieden, veel natuur. Vanwege potentiële effecten op de biodiversiteit en leefomgeving is het belangrijk om emissies te verminderen. Met het Bedrijvenmeetnetwerk en het Omgevingsmeetnetwerk worden de emissies uit de veehouderij en de concentraties en deposities in de leefomgeving in kaart gebracht.

buisjesophangen

Omgevingsmeetnetwerk

Het fijnmazige Omgevingsmeetnetwerk, met meetpunten in steden, dorpen, natuurgebieden en rondom veehouderijen, geeft inzicht in de hoeveelheid ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. Deze gegevens zijn waardevol voor beleidsmakers, boeren, onderzoekers en inwoners. Luchtkwaliteit wordt in dit gebied berekend op basis van een beperkt aantal landelijke meetpunten in combinatie met verspreidingsmodellen die een inschatting geven van de hoeveelheid van deze schadelijke stoffen in de lucht. Door op veel meer plekken en vaker in de tijd te meten, draagt het Omgevingsmeetnetwerk in combinatie met de verspreidingsmodellen bij aan een fijnmaziger beeld van de luchtkwaliteit in de regio. Het fijnmazige karakter van het netwerk, de continue metingen en de omvang maken het Omgevingsmeetnetwerk uniek en van grote meerwaarde, zowel regionaal als nationaal.

meetnetwerk-2

Bedrijvenmeetnetwerk

Het Bedrijvenmeetnetwerk bestaat uit een groep veehouderijen waarin o.a. de emissie van ammoniak continu wordt gemonitord met sensoren. Dit noemen we bedrijfsemissiemonitoring. De meetgegevens uit het Bedrijvenmeetnetwerk dienen als invoer voor de verspreidingsmodellen. Samen met de veehouders en hun coaches wordt in de praktijk onderzocht of bedrijfsemissiemonitoring, samen met het verlagen van emissies met boerenvakmanschap, een nieuwe manier kan zijn om de milieu-impact van veehouderijen te verkleinen.

De gegevens uit het Bedrijvenmeetnetwerk, de inzet van verspreidingsmodellen en de gegevens uit het Omgevingsmeetnetwerk geven samen inzicht in de effecten van emissiereducerende maatregelen en toekomstige ontwikkelingen in sector, beleid en maatschappij op de lokale luchtkwaliteit. Deze gegevens kunnen direct worden gebruikt door onderzoekers, maar ook door beleidsmakers, inwoners en agrarisch ondernemers.

Bekijk video

Over Regiodeal Foodvalley

In de Regio Deal Foodvalley werken onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers nauw samen om de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem te versnellen. Eén van de thema’s binnen de Regio Deal Foodvalley is Transitie in de landbouw, waar de ontwikkeling naar een toekomstbestendige, duurzame landbouw wordt versneld. In deze Proeftuin worden verschillende innovaties en maatregelen op het gebied van bodemverbetering, circulair veevoer en emissiereductie getest. Naast het meten van emissies in de stal en het meten van de luchtkwaliteit in de omgeving, worden ook bijvoorbeeld diergezondheid en dierwelzijn gemonitord. Deze aanpak maakt een integrale afweging van verschillende opties voor de transitie van de veehouderij mogelijk.

Dit onderzoek maakt deel uit van het thema Toekomstbestendige Landbouw binnen de Regio Deal Foodvalley.

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond het meetnetwerk? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief.