Nieuws

Nieuw: whitepaper en video over Bedrijvenmeetnetwerk

18 april 2024

Meetnetwerk toont aan: volop kansen voor stikstofreductie Boeren hebben veel mogelijkheden om de uitstoot van stikstof en andere emissies uit hun stallen te verlagen. Dat blijkt uit metingen bij twintig…

Lees verder

2,9 miljoen euro voor meten en berekenen van stikstofdepositie

7 juni 2023

Universiteit Utrecht gaat stikstofdepositie meten en modelleren als aanvulling op bestaand netwerk met geld van Provincie Gelderland De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht ontvangt 2,9 miljoen euro voor een…

Lees verder

Meetnetwerk voor luchtkwaliteit opgezet in Foodvalley regio

21 maart 2023

In de Foodvalley regio is een fijnmazig meetnetwerk opgezet om de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Met dit Omgevingsmeetnetwerk worden ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide gemeten in dorpen, steden, natuurgebied en…

Lees verder

Artikel GROEI magazine: Regionaal meetnetwerk brengt luchtkwaliteit in beeld

5 november 2022

Lees het artikel in het online magazine ‘Groei’ van Regio Foodvalley.

Lees verder

Interview met Wietske Dohmen (UU) over het meetnetwerk

10 oktober 2022

Regio Foodvalley krijgt een fijnmazig meetnet voor ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide. Wetenschappers van de Universiteit Utrecht maken hiermee de luchtkwaliteit in de regio Foodvalley inzichtelijk. Ook gaan ze hiermee het…

Lees verder

Krachten bundelen om impact te realiseren rondom meten van stikstof

7 juli 2022

Regio’s waar stikstof wordt gemeten kunnen op verschillende niveaus met elkaar samenwerken om kennis te bundelen, data te genereren en modellen te verbeteren. Dat bleek tijdens een leertafel bijeenkomst Gezamenlijk…

Lees verder
Sensorkastje om luchtkwaliteit te meten

Fijnmazig meetnet geeft inzicht in lokale luchtkwaliteit

22 december 2021

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht gaan een regionaal meetnetwerk uitrollen om ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide te meten. Daarmee willen ze de luchtkwaliteit in de regio Foodvalley inzichtelijk maken en het…

Lees verder

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond het meetnetwerk? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief.