Meten Luchtkwaliteit in de Foodvalley

Meten van luchtkwaliteit in de Foodvalley regio

Regionaal meetnetwerk brengt luchtkwaliteit in beeld

Download Whitepaper Bedrijvenmeetnetwerk

Bedrijvenmeetnetwerk

Omgevingsmeetnetwerk

Omgevingsmeetnetwerk

Omgevingsmeetnetwerk

Omgevingsmeetnetwerk

Informatie over…

Omgevings-meetnetwerk

Wilt u meer weten?

Lees verder

Bedrijven-meetnetwerk

Meten van emissies

Lees verder

Resultaten

Wilt u resultaten inzien? Of meer lezen?

Lees verder

FAQ

Bekijk de veelgestelde vragen

Lees verder

Lokale metingen van ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide in twaalf gemeenten in Utrecht en Gelderland

In de Gelderse Vallei wordt een regionaal meetnetwerk uitgerold om ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide te meten. Daarmee willen wordt de luchtkwaliteit in de regio Foodvalley inzichtelijk gemaakt en het effect van de veehouderij op de lokale luchtkwaliteit onderzocht.

Het gebied waarin het meetnetwerk gaat meten is groter dan Regio Foodvalley, want ook de bronnen eromheen dragen bij aan de luchtkwaliteit.

Nieuws

Naar het nieuwsoverzicht

Veelgestelde vragen

Wat wordt er gemeten? Expand

Met het Omgevingsmeetnetwerk wordt de concentratie ammoniak, fijnstof, en stikstofdioxide in de lucht gemeten. Dit zijn luchtverontreinigende stoffen zoals omschreven door het RIVM.

Waarom wordt er gemeten? Expand

Het fijnmazige Omgevingsmeetnetwerk geeft inzicht in de hoeveelheid ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. Deze gegevens zijn waardevol voor beleidsmakers, boeren, onderzoekers en inwoners. Eerder werden luchtconcentraties in dit gebied berekend op basis van een beperkt aantal landelijke meetpunten in combinatie met modellen die een inschatting geven van de hoeveelheid van deze schadelijke stoffen in de lucht. Door op veel meer plekken en vaker in de tijd te meten, draagt het Omgevingsmeetnetwerk in combinatie met zogenaamde verspreidingsmodellen bij aan een completer en betrouwbaarder beeld van de luchtkwaliteit in de regio.

Het Bedrijvenmeetnetwerk helpt om meer inzicht te krijgen in emissiepieken vanuit de veehouderij. Met die informatie kan een veehouder gerichter sturen in zijn bedrijfsvoering om deze pieken te beperken. Bovendien willen we leren of het huidige stelsel van vergunning verlenen (met standaard emissiefactoren en verspreidingsmodellen) kan worden vervangen door een stelsel waarbij emissies echt worden gemeten door sensoren op bedrijven.

Waar wordt er gemeten? Expand

Het Omgevingsmeetnetwerk bestaat uit drie onderdelen waarmee gemeten wordt in de buitenlucht: het blootstellingsnetwerk met zeventig meetpunten, drie zogenaamde referentiestations met hoogwaardige apparatuur en het mobiele veehouderijnetwerk. De metingen worden gedaan in gemeenten Barneveld, Bunschoten, Ede, Leusden, Nijkerk, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. Het Bedrijvenmeetnetwerk bestaat uit 24 veehouderijbedrijven in de Foodvalley regio waar in de stal metingen worden gedaan.

Hoe wordt er gemeten? Expand

Zowel het Blootstellingsnetwerk als het mobiele veehouderijnetwerk maakt gebruik van sensoren voor het meten van fijnstof en stikstofoxiden. Hiermee wordt continu gemeten. Het is goed te bedenken dat sensoren minder nauwkeurig kunnen zijn dan referentieapparatuur in het LML. Het meten van ammoniak gebeurt met meetbuisjes die ammoniak uit de lucht afvangen. Deze meetbuisjes worden gebruikt in het landelijke Meetnetwerk Ammoniak in Natuurgebieden (MAN), beheerd door het RIVM. Dat levert eens per maand resultaten op, waarmee een maandgemiddelde concentratie wordt bepaald. Inmiddels worden er ammoniaksensoren getest die tot meerdere keren per uur meetgegevens opleveren. Daarmee wordt het mogelijk om continu te meten. Zodra er een goede ammoniaksensor is gevonden, zullen deze sensoren naast de meetbuisjes worden geplaatst. Op de referentiestations wordt dezelfde hoogwaardige meetapparatuur gebruikt als op de meetstations van het LML.

Wie voert de metingen uit? Expand

Het Omgevingsmeetnetwerk is onderdeel van het thema Transitie in de landbouw van de Regio Deal Foodvalley. Het meetnet is opgezet door onderzoekers van Universiteit Utrecht, in samenwerking met het RIVM en in overleg met de partners binnen de Regio Deal Foodvalley. Universiteit Utrecht is coördinator en eindverantwoordelijk voor het meetnetwerk. Het Omgevingsmeetnetwerk wordt tenminste 2 jaar in stand gehouden, gedurende de looptijd van de Regio Deal.

Meer vragen en antwoorden

Meer antwoorden

Heeft u specifieke vragen?

Vraag het ons

Dit onderzoek maakt deel uit van het thema Toekomstbestendige Landbouw binnen de Regio Deal Foodvalley.

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond het meetnetwerk? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief